23.6.12 MVP Brno, 30.6.12 NVP Klatovy

18.05.2012 14:56

Jsme přihlášeni na mezinárodní výstavu psů v Brně konanou 23.6.12  a národní výstavu psů v Klatovech dne 30.6.12